УкрМедіаБанк : Медіапланування у рекламі.
     Портал "Укрмедіабанк" > новини > Медіапланування у рекламі.

Медіапланування у рекламі.Медіапланування (mediaplaning) - планування рекл. кампаній, зміст якого зводиться до вибору оптимальної програми розміщення рекламного матеріалу. Як критерій оптимальності використовують, як правило, один або декілька параметрів комунікативної ефективності плану рекламної кампанії.

 1.Термінологія медіапланування.

Реалізація стандартних (західних) методик по медіапланування припускає наявність спеціальної інформаційної бази, тобто стандартизованих даних про розмір і структуру аудиторій засобів реклами, ставлення населення до різних видів рекламної інформації.Стандартизація передбачає наявність певної термінології:

 Рейтинг - це розмір аудиторії конкретного рекламоносія. Зазвичай припускають, що вимірюється рейтинг в % населення регіону, але українська дійсність доводить, що рейтинг можна вимірювати як у відносних (частки, відсотки), так і в абсолютних величинах.Якщо критерій рейтингування не прописаний або прописаний нечітко, то використовувати дані рейтингу не можна.

Цільова група рекламного впливу (target group) - безліч людей, об'єднаних за принципом близького відношення до рекламованого товару або частина населення (регіону), до якої необхідно довести рекламну інформацію. Проблема виділення (визначення) цільової групи рекламного впливу досить складна. На практиці найчастіше для виділення цільової групи використовують евристичні методи, тобто описують групу на підставі деякого особистого досвіду, інтуїції і фантазії.

 GRP(Gross Rating Point), званий в російській трактуванні В.О.К. (Валовий Оцінний коефіцієнт), являє собою суму показників охоплення для всіх демонстрацій реклами за певний проміжок часу трансляції передач і рекламних роликів.

 Інакше кажучи, В.О.К. або GRP- Це число можливих контактів з рекламним роликом (передачею) за певний проміжок часу, у якому враховуються і неодноразові контакти з рекламою одних і тих же осіб (наприклад, перегляд різних передач, в яких йде одна і та ж реклама).

 Значення GRPможе бути скільки завгодно великим. Розмір GRP обмежений тільки фінансовими можливостями рекламодавця.

 TRP (Target rating point) - валовий оціночний коефіцієнт, розрахований для певної цільової групи рекламної дії.

 OTS (opportunity to--see) - "можливість побачити", тобтоймовірна аудиторія рекламного звернення. Має значення для одного рекламного оголошення, тому що в будь-якому іншому випадку OTS = GRP

 Net-coverage або Net-Reach - частина населення або цільової групи рекламного впливу, проінформована при подачі одного рекламного оголошення.

Accumulated Net-coverage або Coverage (покриття), або Reach (досягнення), або GPR (Gross point of reach) - частина населення або цільової групи рекламного впливу, проінформована при подачі кількох рекламних звернень (використанні декількох рекламоносіїв).Показник Покриття (coverage) використовується, як правило, при плануванні рекламних заходів, тоді як Досягнення (reach) завжди використовується по відношенню до аудиторії, яка реально була досягнута. З точки зору практики, змістовна частина настільки тонкого відмінності не цілком зрозуміла. А існує ще й Net Rating Point (NRP), в російській трактуванні "Охоплення". Net Rating Point -%% населення регіону (цільового ринку) або кількість людей, що мали хоча б одноразовий контакт з рекламою за деякий проміжок часу. Для розрахунку показника охоплення необхідно відняти з валового оцінного коефіцієнта суму всіх перетинів аудиторій використаних засобів реклами.

 Frequency або Average OTS - частота або "середня можливість побачити" як відношення В.О.К. до охоплення.

 С.Р.Т.(Cost-per-thousand або Ціна за тисячу) - вартість 1000 рекламних контактів. Цілком простий показник, обчислюється як відношення вартості рекламного оголошення до середньої розрахункової аудиторії одного номера.

 Модифікаціями цього показника є:

 "С. Р. Т. OTS or С. Р. Т. GRР.-Ціна за тисячу рекламних контактів.

 "С. Р. Т. Reach - ціна інформування тисячі різних людей.

 "CRP (Cost-per-rating point) - вартість одного пункту рейтингу.

 Profiles (Affinity) - профільність або відповідність цільовій групі обраного рекламоносія.Профіль-відношення (ПЗ) - відношення частки будь-якої цільової групи рекламного впливу в аудиторії видання (будь-якого засобу реклами) до їхньої частки в населенні будь-якого міста.

Профіль-відносини або аналогічно розраховуються показники достатньо активно використовуються в процесі аналізу медіа-уподобань.

 Розрахунок профіль-відносини:

 ПО =%% ауд /%% ГС

 де "%% ауд" - частка представників цільової групи рекламного впливу в аудиторії видання в%%

"%% ГМ" - частка представників цільової групи населення будь-якого міста, тобто "%% ГМ" - величина постійна (константа) для конкретної цільової групи.

Значення профіль-відносини більше "1" вказує на більш високу "концентрацію" представників цільової групи в аудиторії видання в порівнянні з усім населенням будь-якого міста.

 Memory lag - інтервал,протягом якого реклама забувається.

 З усього цього різноманіття необхідно, запам'ятати,що

 можна вважати людей (NR Р., Reach, Охоплення, Coverage), в цьому випадку одна людина, 10 разів бачив Ваше рекламне оголошення, залишиться однією людиною;

 можна вважати рекламні контакти (GRP, OTS), І тоді, якщо одна людина бачив 10 разів оголошення, а другий 3 рази, то число рекламних контактів,. яка була досягнута, так само тринадцяти.

Освоївши всі премудрості термінології, зрозумівши сенс процедури (процесу) медіапланування, хочеться скористатися цим прекрасним інструментом на благо фірми. Ось тут-то і починається найцікавіше ...На питання про те, яким чином на практиці розраховуються всі ці чудові показники, однозначної відповіді немає.Так як медіапланування базується на спеціальній інформації, аналогіях (прикладах) і особистому досвіді медіапланеріста (медіапланера),наведемо кілька квазіреальність розрахунків ряду медіапоказателей.

 1.1 Базові поняття медіапланування.

 1. охоплення - це відношення аудиторії до Генеральної Сукупності.

 

 аудиторія
 Охоплення = ---------------
 ГС
 Відношення "системного поняття" до подсістемному показує, у скільки разів одне більше іншого. Відношення "кількості контактів аудиторії" до "аудиторії" показує скільки в середньому, припадає контактів на одну людину.Це і є "частота" - кількість контактів одного представника аудиторії зі ЗМІ або з рекламним повідомленням.

 2. частота контактів - це відношення кількості контактів аудиторії до аудиторії (відношення осередків А3 до А2).

 

 кількість контактів аудиторії
Частота контактів = ----------------------------------------------- ----
 аудиторія
 Як видно з формули, показники: "аудиторія", "частота контактів", "кількість контактів аудиторії" - взаємопов'язані.

 3. кількість контактів аудиторії-це твір аудиторії і частоти контактів.

Кількість контактів аудиторії = аудиторія х частота контактів

 Такі взаємопереході особливо важливі, так як за умовою одних завдань можуть бути відомі чисельні значення аудиторії і частоти контактів, за умовою інших завдань - чисельні значення аудиторії і кількості контактів аудиторії.За двом відомим величинам можна знайти третю.

 4. кількість контактів до ГС - відносний показник кількості контактів аудиторії (зручний при порівнянні ЗМІ та рекламних кампаній).

 5. ставлення частоти контактів до ГС - відносний показник частоти контактів.

 6.частка цільової аудиторії - відношення цільової аудиторії до аудиторії.

 

 цільова аудиторія
 Частка цільової аудиторії = ------------------------------
 аудиторія
 7. частка цільових контактів - відношення кількості цільових контактів до кількості контактів.

 

 кількість цільових контактів аудиторії
Частка цільових контактів = ---------------------------------------------- --------------
 кількість контактів аудиторії
 8. частка цільової групи - відношення цільової групи до ГС.

 цільова група
 Частка цільової групи = ------------------------------
 ГС
 9.цільової охоплення-ставлення цільової аудиторії до цільової групи. Відносний показник цільової аудиторії.

 цільова аудиторія
 Цільовий охоплення = ------------------------------------------
 цільова група
 2. Медіапланування в рекламі.

Сутність терміна - в сполученні американського media, що позначає всі засоби поширення реклами, включаючи будь-які засоби масової інформації і зовнішню рекламу, з коханою вітчизняним плануванням.Тобто мова йде про оптимальний плануванні рекламного бюджету при виборі каналів розміщення реклами. Інакше кажучи - про досягнення максимальної ефективності рекламної кампанії.

 Тут, реклама перетворюється у точну науку. І як будь-яка точна наука, вимагає точних показників і коефіцієнтів.У цих показників тепер є стандартизовані назви російською мовою: 25 квітня 1996 Росія приєдналася до стандарту Союзу європейського телемовлення "Мінімальні вимоги до досліджень телеаудиторії - TV ARMS v.1.0".Так що далі переклад англомовної термінології медіапланування на російську надається відповідно до даними стандартом.

 2.1 Медіалан для зовнішньої реклами.

 Він полягає в розрахунку розрахунком ціни за тисячу експозицій - візуальних контактів з глядачем (сost per thousand (CPT)).Його можна розрахувати за наступною формулою:

 вартість виготовлення конструкції
 та оренди місця Ціна за тисячу = -: - 1000 число експозицій за добу
 Далі, розрахунок за ої ж формулою не просто числа експозицій, а саме експозицій у цільової аудиторії.Для цього треба у своєму розпорядженні дані про соціально-демографічні характеристики та рівень доходів пасажирів, водіїв, пішоходів.

 2.2 Медіапланування для електронних ЗМІ.

 Медіапланування для електронних ЗМІ - телебачення і радіо, у принципі, така сама.Різниця між ними полягає в тому, що для радіо неможливо розрахувати "персональний" рейтинг кожної радіопередачі. Як відомо, "слухання радіо" на відміну від "теледивлення" носить "фоновий характер" і слухач часто "блукає" по ефіру від однієї радіостанції до іншої.Тому для радіо розраховується "середня 15-ти хвилинна аудиторія" (average quarter-hour) - середній кількість радіослухачів даної радіостанції протягом як мінімум 15-ти хвилин протягом одного дня.

 Відрізняються радіо і телебачення також прайм-тайм (тобтотими тимчасовими інтервалами, коли біля радіоприймача або екрана збирається максимальна аудиторія радіослухачів / телеглядачів).

 В іншому правила медіапланування для радіо і телебачення приблизно аналогічні.

Перш за все, необхідно розрахувати два основних медіапоказателя для електронних ЗМІ - рейтинг телепередачі (TVR) / радіостанції (а якщо бути гранично точним - рейтинг тимчасового інтервалу в сітці мовлення телеканалу) і частку аудиторії, тобтовідношення сумарного аудиторії даної телепрограми до загального числа телеглядачів (усіх телеканалів) на даний момент часу.

 Рейтинг телепередачі розраховується за формулою:

"Рейтинг аудиторія телепередачі = --------------------------------------------- ------ Х 100% телепередачі число потенційних телеглядачів

 "Частка аудиторії (показник 3.) Розраховується за формулою: частка аудиторії аудиторія телепередачі =---------------------------------------- ---------------- Х 100% програми число реальних телеглядачів у даний час

Рейтинг телепередачі служить мінімум для двох цілей: вироблення та обгрунтування рекламних тарифів і формування програмної політики телеканалу.Призначення показника частка аудиторії скромніше - з його допомогою можна краще спланувати сітку мовлення телеканалу, визначивши піки глядацького інтересу на телеканалах-конкурентах.

 2.3 шість показників медіапланування для ТБ.

 1. GRP = рейтинг передачі х кількість виходів

Кінцевим показником медіапланування телебачення і радіо по-суті, є сумарний GRP, обчислюваний по всіх передачам-носіїв рекламної інформації, як правило, за один місяць. Отримана умовна величина і визначає кількість візуальних контактів рекламного ролика з телеглядачами.

 2.При переході від кількості телеглядачів в цілому до цільової аудиторії рекламної кампанії використовується величина GRP, отримана складанням рейтингів, база яких (географічний регіон, демографічні дані, рівень доходів тощо) повністю відповідає цільової аудиторії.Цей показник назва сума рейтингів рекламної кампанії в цільової аудиторії (TRP - Target Audience GRP).

 3.Средняя частота (average frequency) - відбиває середню по цільовій аудиторії кількість контактів з рекламним повідомленням. Саме він використовується для оцінки загальної суми рейтингів РК.

 4.частотне розподіл (reach freguency distribution) - відбиває індивідуальне розподіл телеглядачів по переглянутих ними рекламними роликами.

 5.Для визначення цільової аудиторії в медіапланування використовується показник однорідності цільової аудиторії (affinity), який відображає ступінь відповідності даної групи респондентів цільової аудиторії РК за статтю, віком, рівнем доходів, соціальним статусом і т.д.

 6.можливість побачити рекламне повідомлення - (OTS - opportunity to see).

 Чим більше TRP і OTS, тим більша аудиторія має шанси побачити / почути рекламу хоча б один раз протягом кампанії, і тим більше число людей з цієї аудиторії побачить її більше одного разу.

 3. Соціологічні дослідження.

Сучасне російське суспільство, все повніше включаючись в ринкові відносини, гостро потребує в інформації про стан ринку, про різні аспекти поведінки населення. У зв'язку з цим все більш важливою стає роль соціологічних досліджень.Серед іншого, вони вкрай важливі і для планування рекламних кампаній.

 Наприкінці 80-х, коли рекламний бізнес в Росії тільки ще зароджувався, оцінювати аудиторію ЗМІ особливої необхідності не було.Однак в останні роки така необхідність зробилася цілком очевидною: значно збільшилися обсяги реклами, виникла конкурентна боротьба за рекламний простір, зросла його вартість.Сьогодні рекламодавець повинен ретельно і обгрунтовано підходити до вибору носіїв реклами і до медіапланування в цілому. Соціологічні дослідження і потрібні насамперед для отримання об'єктивних та достовірних даних, на основі яких визначаються оптимальні шляхи медіапланування.

У практиці медіадосліджень прийнята наступна термінологія.

 Потенційною аудиторією телеканалу називається все населення, яке проживає в тих населених пунктах, де існує технічна можливість прийому того чи іншого телеканалу.Розміри потенційної аудиторії змінюються в залежності від кількості та типу телеприймачів, а також від діапазону мовлення телеканалів.

 Телеглядач - це людина, яка знаходиться в кімнаті з включеним телевізором.

Дослідження телеаудиторії - це вибіркові дослідження, в результаті яких з'являються статистичні дані про кількість глядачів телеканалу серед певної групи населення в деякий період часу протягом окремої передачі або рекламної кампанії в цілому.

Вимірювання аудиторії - це дослідження, що забезпечує отримання статистичних оцінок телеаудиторії за фактичними вимірами для певного календарного періоду.

 На практиці вимірювання аудиторії здійснюється тим або іншим методом опитування населення, тобтоповодження з питаннями до населення в цілому або до певної групи людей для отримання як фактичної інформації (дивився / не дивився, читав / не читав і т.д.), так і суб'єктивної - думок, оцінок, переваг і ін

Особи, відібрані спеціальним чином для проведення опитування, називаються респондентами. Вони становлять вибірку опитування. Вибірка формується таким чином, щоб вона повністю репрезентувати (представляла) структуру генеральної сукупності.Генеральна сукупність - це та група населення, з якої проводиться вибірка респондентів для дослідження.Залежно від цілей дослідження в якості генеральної сукупності може розглядатися населення всієї країни в цілому, населення окремого регіону, конкретного міста, або ж специфічна група населення, яка володіє певними соціально-демографічними параметрами і т.д.У відповідності до теорії статистики, якщо вибірка репрезентує генеральну сукупність (відповідає їй структурно і має достатній об'єм), то отримані в результаті досліджень дані дозволяють судити про генеральної сукупності в цілому.

Існують науково обгрунтовані процедури побудови репрезентативної вибірки. Як правило, вибірка повинна бути випадковою, респондентів слід відбирати з бази даних, що має достатнє охоплення, точність і актуальність.Випадкова вибірка має на увазі, що всі респонденти мають рівну ймовірність бути відібраними.

Ідеального обсягу вибірки для різних методик у світовій практиці не встановлено, проте, як показує практика, достовірність даних помітно підвищується при збільшенні обсягу вибірки приблизно до 1200 чоловік.Подальше збільшення її обсягу дає лише незначне підвищення надійності досліджень.

По термінах участі респондентів у дослідженні розрізняють разову вибірку, використовувану для одного виміру, і панельну, участь респондента в якій розраховане на тривалий, заздалегідь визначений строк.

Заміна респондентів у панелі - природна або вимушена - створює оборот, або ротацію панелі, що має і свої позитивні, негативні сторони.Занадто швидкий оборот не дозволяє простежити існування яких-небудь тенденцій, оскільки спостережувані зміни, скачки даних можуть пояснюватися як деякою зміною, подією в реальності, так і утворенням нової вибірки.

Навпаки, повільний оборот забезпечує стабільний склад респондентів, що знижує ймовірність впливу суб'єктивних факторів на висновки про тенденції теледивлення. Звідси ясно, що плавні зміни до панелі, що викликаються як природними, так і вимушеними причинами, більш кращі.

Очевидно, що разова вибірка, що припускає щоденну зміну респондентів, може нам надати лише рейтинги заміряє тимчасових інтервалів або телепередач. Це дозволяє отримати лише загальні уявлення про рекламну кампанію, а саме медіапоказатель GRP.

При плануванні рекламної кампанії медіапланера необхідно знати охоплення (Reach) цільової аудиторії і частоту (Frequency) контакту, а також отримати ряд інших характеристик, що випливають з цих базових показників.

Отримати оцінки цих найважливіших медіапоказателей для довільної комбінації часових інтервалів на різних телеканалах можна за допомогою панельних досліджень.

В основу перших таких досліджень, лягла методика day-after recall-(спогад про теледивлення вчорашнього дня), розроблена на Заході ще в 60-х роках. Головний її недолік - звернення до людської пам'яті, яка, як відомо, недосконала.Респонденту необхідно згадати, які передачі вчорашнього дня він дивився більше ніж наполовину.

Інший недолік, властивий, мабуть, всім методикам вимірювань, - неможливість визначити, чи бачив респондент рекламний блок у передачі, навіть якщо він перебував у цей момент в кімнаті з включеним телевізором.

Нарешті, третій важливий недолік методу - використання телефону в якості засобу інтерв'ювання, що в умовах недостатнього рівня телефонізації в Росії приводить до значних територіальним обмеженням.

 Кроком уперед стало проведення щоденникових досліджень.Це досить проста, відносно дешева і найбільш часто використовувана методика збору даних (хоча і не сама точна).Зазвичай щоденник розбивають на п'ятнадцятихвилинний або півгодинні інтервали, які заповнюються респондентом протягом певного безперервного періоду часу - як правило, однієї або двох повних тижнів. У деяких методиках щоденник являє собою докладний перелік телепрограм.

В останні роки в світі почали віддавати перевагу автоматизованого методу збору інформації про телеаудиторії. Справа в тому, що телефонні опитування і щоденникові дослідження не в повній мірі відповідали зрослим вимогам до якості і точності збору інформації.Ці методи представляли лише приблизні дані. Основні причини тут наступні:

 Суб'єктивність інтерв'юера.
 Недосконалість людської пам'яті.
 Психологічні особливості сприйняття популярних і непопулярних передач.
 Відсутність у вибірках дітей від 3 до 14 років.
Практична неконтрольованість роботи інтерв'юєрів і / або респондентів.
 Неоперативність збору інформації.
 Щоденникові і опитувальні методи можуть надати інформацію тільки про думку респондента, що стосується перегляду передачі в цілому або 15-хвилинного її фрагмента, де розміщений даний ролик.
Автоматизований метод більш підходить для визначення достовірного рейтингу телепрограм. Його переваги такі:

 Споживач має можливість аналізувати реальну поведінку аудиторії під час ефіру, а не спогад респондента про перегляд тієї чи іншої телепрограми.
Інформація не залежить від суб'єктивних прагнень респондентів давати стандартні, схвалювані відповіді.
 Інформація надходить оперативно - замовник отримує звіт про телеперегляду за попередню добу вже на наступний день. Крім того, існує можливість отримання інформації в режимі on-line.
Тільки завдяки застосуванню методу автоматизованого збору даних з'явилася можливість надавати РА і рекламодавцям інформацію про перегляд їх рекламного ролика з точністю до хвилини (а в деяких системах і до секунди).
 Зупинимося докладніше на застосовуваної апаратури.Перш за все, це лічильник - електронне записуючий пристрій, підключений до телевізора, яка фіксує, коли він включений і який телеканал проглядається.Спочатку лічильники використовувалися для вимірювання аудиторії радіомовлення, однак сьогодні вони застосовуються головним чином для аналізу телевізійної аудиторії.

 Недолік лічильника полягає у тому, що він не дає інформацію про демографічні характеристики аудиторії.Щоб вирішити цю проблему, в 1980-ті роки стали застосовувати пристрій, відоме як people-meter (дослівно "людино-лічильник"). People-meter також може фіксувати, що проглядається і протягом якого часу.Але на додаток до цього він дозволяє телеглядачам ввести свої демографічні характеристики. Для цього існує набір кнопок, кожна з яких відповідає тому або іншому телеглядачеві. Зазвичай people-meter має 8 кнопок для членів сім'ї, 7 - для гостей, 1 - для нульового перегляду і т.д.Кожен телеглядач натискає свою власну кнопку, коли він починає і закінчує перегляд телевізора. Додавання даних лічильника роботи телевізора і записів індивідуального перегляду дає очікувану аудиторію телеканалу чи іншого виду телебачення (наприклад, телетексту, відеокасет,відеоігор і т.п.).

 В даний час при дослідженнях за допомогою people-meter'ов використовуються два концептуально різні підходи до визначення поняття "перегляд":

 Локальне визначення - учасники повинні реєструвати свою присутність у кімнаті з включеним телевізором.
Когнітивне визначення - учасників просять реєструватися лише в тому випадку, коли вони розглядають себе як дивляться телевізор.
 Прихильники останнього визначення вважають, що воно в більшій мірі відображає намір і реальний перегляд телевізора.У випадку ж визначення через "присутність", розуміється в буквальному сенсі, навіть людина, повністю занурений, скажімо, в читання книги, але сидить у кімнаті з включеним телевізором, тим не менш повинен реєструватися як телеглядач.

Серед найбільш важливих параметрів телевізійного перегляду називають такі:

 Все "живе" час перегляду всіх телеканалів в будинку протягом 24 годин.
 Весь час перегляду відео.
 Весь час перегляду телевізора гостями.
Перегляд всіх телевізійних приладів у будинку, що можуть бути технічно і з матеріальних міркувань виміряні (переносні, на батарейках можуть не вимірюватися). Домогосподарство в якому це неможливо зробити з якихось причин, має бути замінене на домогосподарство зі схожими характеристиками.В іншому разі, вважають зарубіжні автори, "існує ризик спотворення результатів дослідження, тобто телеперегляд окремих станцій буде представлено непропорційно" (Towards harmonization of television audience measurement systems. Geneva. 1993).
Всі інші види використання телевізійних приладів, наприклад, використання телетексту, відео, узятих напрокат, і т.д.
Слід розрізняти нульової перегляд як результат збоїв у роботі панелі і нульовий перегляд через відсутність її учасників (наприклад, якщо вони знаходяться на відпочинку) або через поломку електромережі.
Система повинна мати конструктивні та організаційні можливості швидко вирішувати проблеми, пов'язані з нульовим переглядом першого роду. Нульовий перегляд другого роду дає достовірну інформацію, і відповідний будинок повинен включатися в табличну вибірку дослідження.Виключення таких будинків з вибірки спричинило б за собою хибне припущення, що телевізійний перегляд учасників панелі, коли вони на відпочинку, не відрізняється від того,коли вони дивляться телевізор будинку.

 Висновок.

 У даній роботі я намагалася зрозуміти як важливо медіапланування в рекламному бізнесі.Я дізналася наскільки це важка і відповідальний процес розробка медіоплана. Так само дуже важливим властивістю в медіапланування є соціологічні дослідження, оскільки тут дуже важливо знати цільову аудиторію на яку спрямована реклама.

Медіапланування включать в себе дуже багато важливих моментів у складанні медіаплану які треба обов'язково враховувати а головне розуміти. Хоча на даний момент на рекламному ринку в Росії правильні медіоплани практично ніхто не складає, тобтоз урахуванням усіх вимог і з аналізом соціологічних досліджень, оскільки соціологічні дослідження дуже дорогою і важкий процес.

 У майбутнього я хотіла б зайнятість медіапланування рекламних компаній, оскількі в Росії це ще починається процес і вімагає великої дослідження.Тільки зараз Фахівці стали розуміти Наскільки потрібен правильний медіоплан в рекламній компанії, Щоб результати були по справжньому відчутні.

Інші новини за темою
22.09.2010

Київська влада вимагає прибрати половину реклами в столиці
Представники Київської міськадміністрації на зустрічі з операторами ринку зовнішньої реклами зажадали до кінця весни прибрати з центру столиці половину конструкцій Заступник голови Київської міської д...
22.09.2010

Відкриття порталу УкрМедіаБанк.
    "УкрМедіаБанк" радий повідомити всім видавцям і рекламодавцям про своє відкриття. Ми довго працювали над цим проектом, щоб зробити його максимально зручним, зрозумілим і ефекти...
23.09.2010

Что подорожает при новом налоговом кодексе?
После вступления в силу Налогового кодекса подорожает аренда недвижимости, юридические услуги, а также большиство товаров повседневного спросаНа этом сходятся специалисты, опрошенные сайтом «В г...

    Для користувачів:
    
      
   Реєстрація    Забув пароль